PL | EN | RU
InvestConcept

Z nami Twój

biznes urośnie!

Strona Główna » Aktualność

BioMaxima S.A.połączy się z jej spółką zależną Cebo sp. z o.o.

2014-01-13

Zarząd BIOMAXIMA S.A. informuje, że decyzja o połączeniu Spółki z jej jednoosobową spółką zależną Cebo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w trybie art. 492 §1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, została podjęta w związku z prowadzonym procesem wewnętrznej reorganizacji.

Plan połączenia został podpisany przez Zarządy obu spółek w dniu 24 grudnia 2013 r. W dniu 24 grudnia 2013 r. Zarząd BIOMAXIMA S.A. przekazał plan połączenia do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 33/2013 i który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www. łączących się Spółek pod adresem biomaxima.com oraz cebo.com.pl nieprzerwanie od dnia 24 grudnia 2013 roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

Długoterminowym celem połączenia jest stworzenie podmiotu o silnych fundamentach i mocniejszej pozycji konkurencyjnej, poprzez wytworzenie wizji jednolitej i spójnej organizacji, skoncentrowanej na realizacji głównych procesów biznesowych, zdolnej do dalszego dynamicznego rozwoju. W efekcie połączenia wystąpi efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz potencjału ludzkiego, technicznego, wspólnej sieci zaopatrzenia, poprawa standingu finansowego oraz wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między łączącymi się podmiotami.